Programma

Lees meer...
in tekst en muziek

Muzikaal programma rond gedichten en teksten van Hildegard von Bingen. Het koor van de Ekklesia Breda zal enkele vertaald teksten die getoonzet zijn door Tom Löwenthal ten gehore brengen. Sopraan en instrumentalist zullen originele werken laten horen. Tussendoor gesproken tekst en beeld.
Lees meer...
De 2e en 3e eeuw

Na de leerhuizen ‘Van Paulus naar Jezus’ en ‘De wording van het Christendom - eerste eeuw’ vervolgt bijbelwetenschapper Alex van Heusden zijn leerhuis met de messiaanse beweging in de twee en derde eeuwen van onze jaartelling.

De beweging in naam van Jezus Messias, nog door de Romeinse geschiedschrijver Suetonius kort na het jaar 100 getypeerd als een ‘nieuw en boosaardig bijgeloof’ en enkele malen bloedig vervolgd, telde rond het jaar 250 ruim een miljoen aanhangers - overwegend niet-Joden. Die miljoen behoorden tot talrijke stromingen die zich alle beriepen op Jezus en op de apostelen, maar onderling volstrekt verschillend waren. Er waren Joodse leerlingen, nog altijd, er waren gnostici en er waren de aanhangers van de apostolische ekklesia. Voor die laatsten geldt dat zij al vroeg in de tweede eeuw resoluut afstand namen van het Jodendom en de eigen ekklesia begonnen te zien als de ware erfgenaam van de toezeggingen aan het Joodse volk gedaan. Apostolische ekklesia en scholen van rabbijns Jodendom ontwikkelden hun identiteiten door zich nu eens aan elkaar te spiegelen dan weer tegen elkaar af te zetten.

Lees meer...
Tinneke Ceelen

De tweede mensenrechtenlezing Breda wordt gehouden door Tinneke Ceelen. Zij is directeur van de Stichting Vluchteling en zal ingaan op de mensenrechtensituatie van de honderdduizenden op zoek naar veiligheid, onderdak en een nieuw thuis.

De mensenrechtenlezing is een initiatief van Zinsverband i.s.m. Amnesty International en wil jaarlijks, rond de Internationale Dag van de Mensenrechten (10 december), aandacht vragen voor een thema dat aan mensenrechten is gelieerd.
Lees meer...
Internationale mensenrechtendag

Op zaterdag 10 december zal de jaarlijkse schrijfactie van Amnesty International plaatsvinden in de Lutherse Kerk van Breda.

Deze landelijke dag waarop brieven worden geschreven naar gevangenen en naar regeringen die mensen gevangen houden op oneigenlijke gronden, wordt in Breda georganiseerd door Amnesty Internationale en Zinsverband.

Nieuws

Facebook | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780