Programma

Lees meer...
Minisymposium Vredesweek

Steeds opnieuw worden we geconfronteerd met scheidsmuren tussen landen en volken. Er zijn zichtbare muren, zoals die was in Berlijn en nu opgetrokken is in Palestina. Er wordt gebouwd aan muren van prikkeldraad aan de grenzen van Europa en de Verenigde Staten. Er zijn ook onzichtbare muren die mensen scheiden: hoe we over elkaar denken, wat we van elkaar vinden. En er zijn ‘muren’ die dingen verborgen houden, waar onrecht achter schuilgaat.

Tijdens dit minisymposium verkennen 2 sprekers verschillende soorten muren.

Lees meer...
Een introductie in de Islam

Bij wijze van introductie in de Islam verzorgt Enis Odaci een leerhuis over de islam en de plaats van deze godsdienst in een democratische en christelijke samenleving. Alle actuele maatschappelijke, theologische en politieke vraagstukken zullen aan bod komen.
Lees meer...
Inleiding in de bijbel

Deze bijbelse leergang biedt een onbevooroordeelde en niet institutioneel of dogmatische gekleurde benadering van de bijbel. Deelnemers leren de bijbel opnieuw te verstaan vanuit een contextuele benadering, zowel historisch als politiek en economisch.

De leergang richt zich op iedereen die professioneel of als geïnteresseerde werkt of leeft met de bijbel: pastores, predikanten, voorgangers en betrokkenen van Ekklesiagroepen en zelfstandige geloofsgemeenschappen. Van de deelnemers wordt geen kennis van de grondtalen verwacht. Het werk en denkniveau is HBO. Deelnemers ontvangen getuigschrift/bewijs van deelmame. Diverse kerken hebben de leergang opgenomen in hun Permante Educatie.
Lees meer...
leren mediteren vanuit Bijbelse inspiratie

Dorothé Sölle is vooral bekend geworden door haar betrokkenheid als theologe op de samenleving. In 1975 schrijft zij het boekje “De Heenreis”, waarin ze pleit voor een reis naar binnen. Aandacht voor de binnenkant van je geloven, voor de bron van liefde en voor je eigen licht en donker, maakt je vaardig om met hernieuwde kracht te gaan op de weg naar vrede. Dag Hammerskjøld noemt deze reis de langste die een mens maken kan. Steeds opnieuw gaat de beweging naar binnen om steeds hernieuwd weer naar buiten te bewegen.

Nieuws

Facebook | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780