Programma

Leergang_Bijbel_-_Koning_David_-_Chaggal.jpg
openbare studiedag Leergang Bijbel

De 'afdeling' Geschriften in de Joodse bijbel opent met het boek Psalmen. 150 indringende teksten waarin het gehele mensenleven verdicht wordt. Van moord, wraak en klaagzang tot liefkozing, eer en lofzang, alles komt voorbij, ons hele leven.

Tijdens deze studiedag verzorgen de bijbelwetenschappers Alex van Heusden en Jo Beckers ieder twee colleges van elk 90 minuten over de psalmen. (Totaal dus vier colleges van 90 minuten).

Thema’s die aan de orde komen: Inleiding in de psalmen, De psalmen als lyrische Thora, De psalmen als poëzie, Psalm 114 en het Klein Hallel.

Zaterdag 9 juni 2018
9.30 – 16.30 uur
Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11 Breda
Deelname €50,- (incl. syllabus, koffie/thee en lunch)
geen vriendenkorting van toespassing
klik hier om aan te melden


Deze studiedag maakt deel uit van de Leergang Bijbel, maar is voor iedereen toegankelijk.
De leergang bijbel is geaccrediteerd voor Permanente educatie door o.a. de Protestantse Kerk in Nederland. (HBO/WO niveau). Voor deze studiedag ontvangen deelnemers 0,5 studiepunten. Elke deelnemer ontvangt een certificaat.

Er is de gehele dag een uitgebreide boekentafel aanwezig
(contant afrekenen – pinnen niet mogelijk)

Over hun colleges zeggen de inleiders het volgende

Alex van Heusden - Psalmen als lyrische Thora
De derde afdeling van de Hebreeuwse bijbel, de Ketoebiem, ‘Geschriften’, opent met het boek der psalmen. Het boek telt honderdvijftig psalmen, maar honderdachtenveertig gedichten, want Psalm 9 en 10 zijn samen één gedicht of lied, en zo ook Psalm 42 en 43.

Deze indeling in vijf boeken is kunstmatig en van betrekkelijk late datum, en weerspiegelt de ontwikkeling van de psalmen als een collectie liederen voor liturgisch gebruik naar een boek dat, in de trant van de Thora, bestudeerd moet worden. Psalmen ‘lernen’. De psalmen als lyrische Thora.

Jo Beckers - Psalmen lezen naar hun eigen aard
Psalmen worden al eeuwenlang van generatie op generatie doorgegeven en op de meest uiteenlopende manieren gelezen en geïnterpreteerd, gezongen en gebeden. Maar psalmen zijn op de eerste plaats gedichten, poëzie. En we kunnen ze door zorgvuldig lezen zélf aan het woord laten komen. Dat vraagt om bijzondere aandacht voor de literaire eigenschappen van een psalm.

Psalmen gelezen als poëzie
We maken eerst kennis met een aantal basiskenmerken van bijbelse poëzie, zoals die ook te zien zijn in de poëzie van de psalmen. Dat doen we aan de hand van psalm 114.

Psalmen in hun context
Wat we in het klein zien, zien we ook in het groot. Niet alleen is elke psalm afzonderlijk zeer zorgvuldig gecomponeerd en ge'dicht'. Dat geldt ook voor de omringende psalmen en voor het hele boek. Zo maakt psalm 114 deel uit van het zgn. Klein Hallel : ps 113-118, in het Vijfde Boek.

Nieuws

Facebook | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780