Programma

Lees meer...
Leergang Bijbel - jaar 6

Het zesde leerjaar van de Leergang Bijbel staat in het teken van 'De brieven van Paulus'.
Bijbelwetenschapper Alex van Heusden neemt ons in 10 collegemiddagen mee in het denken en in de beweegredenen van Paulus.

Sja’oel-Paulus was als jongeman een Farizeeër, aanhanger dus van een Joodse beweging. Hij was zelfs een geradicaliseerde Farizeeër, een ‘ijveraar’, die ertoe overging aanhangers van de messiaanse Jezusbeweging actief te vervolgen. Totdat hij tot een ander inzicht kwam en ‘gezondene’ (Grieks: apostolos) werd van Jezus Messias.

Welke zaak diende hij vanaf toen? Welke les wilde hij leren en aan wie? Dat er een toekomst is voor allen die nu gebukt gaan onder het slavenjuk van Rome, de Jood én de Griek. En dat die toekomst besloten ligt in de naam Jezus Messias. Hij meende dat de Schriften Israëls daarvan getuigden, van die mogelijke bevrijding, voor Jood en Griek. In deze richting wenste hij de Joodse Schrift te ontsluiten, voor Jood en Griek. Bevrijding wereldwijd voor alle mensen.

De zeven brieven die hij schreef zijn de oudste, bewaard gebleven documenten van de vroege messiaanse beweging in naam van Jezus.


Ook wanneer u eerdere leerjaren niet hebt gevolgd kunt u deelnemen aan deze nieuwe reeks.

Datum   vanaf 3e vrijdag van september maandeljks  (10 middagen)
tijd        13.30 - 17.30 uur
Locatie  Lutherse kerk Breda
kosten  €350,- (incl. syllabus / koffie en thee)
KLIK HIER VOOR INFORMATIE OF AANMELDEN

Download hier de folder met alle informatie en achtergronden
Lees meer...


Leerhuismiddag rond Zo staat geschreven – Honderd korte commentaren bij de bijbel


door Franck Ploum in samenwerking met de ErfgoedAcademie


Op vrijdag 12 februari vindt er, onder het bekende citaat van Martinus Nijhoff, een online Leerhuis-namiddag plaats rond dit boek. Het citaat is niet voor niets gekozen, het wijst de weg naar de gelaagdheid van dit boek en naar de diepere lagen in de bijbel, naar het verhaal achter het verhaal, naar de historische en politieke context waarin de bijbel, zoals wij die kennen tot stand kwam en naar ieders biografie die van invloed is op het lezen en begrijpen van elk verhaal. De middag begint met een lezing van Franck Ploum rond de vijf lagen en lijnen die het boek schragen en is er ruimte voor vragen. Daarna gaan we in groepen actief aan de slag en met elkaar in gesprek rond de thema’s uit het boek.


Voor een actieve deelname is het fijn als u in grote lijnen kennis heeft genomen van de inhoud van het boek. 

Het Leerhuis vindt plaats in het platform Zoom. Het wordt gehost en gefaciliteerd vanuit de studio van de ErfgoedAcademie en is gratis toegankelijk. Er is plaats voor 25 deelnemers.

Klik hier voor meer informatie over het boek en de bestelwijze.

Datum: 12 februari
Locatie: Zoom
Tijd: 15.30 – 17.00 (met een digitale borrel na afloop)
Deelname: gratis - aanmelden verplicht
Aanmelden klik hier

(maximaal 25 deelnemers)

In samenwerking met 
Lees meer...


Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780