Programma

VerbrokenVerbinding.jpg
Openbare studiedag Leergang Bijbel

Over de relatie tussen jodendom en christendom

Jodendom en christendom - dat ze een gemeen-schappelijke oorsprong hebben, is genoegzaam bekend. Dat ze geleidelijk aan uit elkaar groeiden en dat halverwege de tweede eeuw alle banden waren verbroken, is een opvatting die nog altijd door velen wordt gekoesterd. Maar de wind begint uit een andere hoek te waaien.

Inleiders zijn de bijbelwetenschappers Marius Heemstra en Alex van Heusden

Datum zaterdag 15 juni 2019
Tijd 10.00 – 16.30 uur
Waar Lutherse Kerk, Veemarktstraat Breda
Deelname €50,- (geen vriendenkorting van toepassing)

hier aanmelden


College 1 - 'Geef mij Javne en zijn scholen'
Over het begin van het rabbijnse Jodendom na de catastrofe van het jaar 70, de verwoesting van Jeruzalem, stad en heiligdom. Het Joodse volk moest zich als het ware opnieuw uitvinden. Een groep leraren nam dat werk voortvarend ter hand.

docent: Alex van Heusden

college 2 - 'Genesis 1 als splijtzwam tussen vroege christenen en (andere) Joden'
Hebreeën 1 en Johannes 1 zijn vergelijkbaar als het gaat om een nieuwe interpretatie van het scheppingsverhaal in Genesis 1. Tegelijkertijd vinden we in deze Nieuwtestamentische geschriften harde woorden over Joden die Jezus niet wilden/konden zien als Messias. Ligt daar een verband?

docent: Marius Heemstra

college 3 - Anti-Joodse polemiek
De messiaanse beweging in naam van Jezus is rond de eeuwwisseling in de greep van sterke anti-Joodse sentimenten en opvattingen. De zogeheten 'Apostolische Vaders', zoals Barnabas en Ignatius van Antiochië, lieten het niet bij vaagheden in hun polemische geschriften.

Docent: Alex van Heusden

College 4 - 'Van Romeinen naar Openbaring'
Als het gaat om de houding van vroegchristelijke gemeenschappen ten opzichte van de Romeinse overheid en daarnaast ten opzichte van (andere) Joden, is er een duidelijke ontwikkelingslijn zichtbaar, zelfs binnen het Nieuwe Testament. (Hierin wordt geschetst dat het van belang is om te beseffen, dat het scheidingsproces tussen Joden en christenen zich niet afspeelde in een vacuüm, maar binnen de Grieks-Romeinse wereld.)

docent: Marius Heemstra

Over de docenten:
Marius Heemstra ronde in 1985 zijn studie Geschiedenis af aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdvak Oude Geschiedenis). In 2006 voltooide hij zijn studie Theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen (hoofdvak Nieuwe Testament) en in 2009 volgde de afronding van zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen: "The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways"

Alex van Heusden is als bijbelwetenschapper en judaicus verbonden aan Ekklesia leerhuis Amsterdam


Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780