Programma

Cover_Toine.jpeg

 Inleider dr. Toine van den Hoogen

Sinds ongeveer twee eeuwen leven we in Nederland in een kapitalistische markteconomie. Dat is geen waardeoordeel. Maar het bepaalt wel veel sociale conflicten die ons dagelijks leven kenmerken. En het bepaalt ook de ruimte die er is om religieus te zijn.

Willen we veranderen en vernieuwen, dan zal de richting en het tempo worden bepaald door het antwoord op twee vragen:
Wie zullen we toegang geven tot de 'bubbel van apartheid' waarin we leven? En wat zijn we bereid te doen ter wille van de transitie naar een duurzame vorm van samenleven?

Welke religieuze bronnen steunen ons verlangen om opnieuw te worden geboren?

Datum       vrijdag 6 maart
tijd             13.30 - 17.30 uur
Locatie      Lutherse Kerk Breda (ingang Stadserf 3)
deelname  €10,-

aanmelden noodzakelijk - klik hier


Aanleiding is het verschijnen van het boek van Toine van den Hoogen 'Public Theology and Institutional Economics: All is Economy.

Toine1 005 kopieOver Toine van den Hoogen
Prof. Toine van den Hoogen is kenner van de fundamentele theologie. Hij onderzoekt de redenen die religieuze mensen aangeven voor hun levensovertuiging. Zijn onderzoek betreft met name hedendaags idioom dat niet uit de christelijke traditie of uit de theologie stamt. Voorbeelden daarvan zijn vormen van hedendaagse romanliteratuur, concepten die aan de basis liggen van moderne architectuur, theoretische concepten uit de economische theorievorming. De vraag is of en hoe dit idioom zich leent voor communicatie over religie en spiritualiteit. Vooral hedendaagse beeldende kunst en economie hebben zijn aandacht.

Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780