Programma

Lees meer...

zes woensdagavonden

Inleider: dr. Egbert Rooze
(protestants theoloog en bijbelwetenschapper)


De valkuil van Bijbelse ethiek is dat je teksten van meer dan 2.000 jaar oud te makkelijk overzet in deze tijd. De context is daarom van ultiem belang, ook wat de Bergrede betreft. Het veralgemenen van bepaalde ethische houdingen is wellicht ook een valkuil: Is geweldloosheid altijd verdedigbaar vanuit de Bijbel? Of is deze Bijbel redelijk wendbaar in zijn benadering van ‘geweld’? De zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede zullen ons zeker een leidraad zijn.

In een leerhuis van 6 woensdagavonden gaan we de Bergrede en haar ethiek bestormen. Ook de taal en theologie van Mattheüs gaan we de eerste keer nader bekijken.

Data:          5, 12 en 19 februari, 4, 11 en 25 maart 2020
Tijd:           20.00 – 22.15 uur
Locatie.     Lutherse Kerk - ingang stadserf 3 - vergaderzaal boven
Deelname €60

Aanmelden noodzakelijk: klik hier om aan te melden

Lees meer...
Zeven teksten en negen pianowerken
 
door Jetje van Wijk en Franck Ploum

Uitvoering van het pianowerk ‘Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz’ van J. Haydn.  Tussen de negen muziekstukken worden in totaal zeven korte meditaties gehouden.

Wanneer     Donderdag 9 april 2020
tijd              20.00 uur.  (tot 21.30)
locatie        Lutherse Kerk Breda
Entree.       vrije gave
aanmelden niet nodig


Lees meer...

Lukas – Handelingen - Johannes


Het vierde en laatste jaar van de Leergang Bijbel start met module 7.
In deze module zijn de bijbelboeken Lukas, Handelingen en Johannes aan de orde.
Voor alle drie de boeken zijn twee colleges ingeruimd.

 

Vrijdag 20 sep. Lukas    Alex van Heusden
Vrijdag 18 okt.  Lukas    Alex van Heusden
Vrijdag 15 nov. Hand.    Alex van Heusden
Vrijdag 13 dec. Hand.    Alex van Heusden
Vrijdag 17 jan.  Johan.  Wim Weren
Vrijdag 21 feb.  Johan.  Wim Weren


Tijd                  13.30-16.00 uur
Locatie            Lutherse Kerk, Veemarkstraat 11

Losse module €240,- (geen vriendenkorting)

Aanmelden noodzakelijk - klik hier om aan te melden

Lees meer...
Inleider: Franck Ploum

De vreemdeling speelt een belangrijke rol in het bijbels verhaal. Over de plaats en de omgang met de vreemdeling in de samenleving staat dan ook veel beschreven.

In dit leerhuis lezen we teksten over vreemdelingschap en de vreemdeling. We plaatsen ze in de context van de tijd dat ze geschreven werden en verbinden ze met de vraagstukken van migratie en vreemdelingschap in onze tijd.

Data     woensdag 20 en 27 november en 4 december 2019

Tijd      20.00 – 22.15 uur
Waar    Lutherse Kerk - vergaderzaal (ingang via Stadserf 3)
Kosten  €30,- (vriendenkorting mogelijk)
KLIK HIER OM AAN TE MELDEN

Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780