Programma

Lees meer...

 Inleider dr. Toine van den Hoogen

Sinds ongeveer twee eeuwen leven we in Nederland in een kapitalistische markteconomie. Dat is geen waardeoordeel. Maar het bepaalt wel veel sociale conflicten die ons dagelijks leven kenmerken. En het bepaalt ook de ruimte die er is om religieus te zijn.

Willen we veranderen en vernieuwen, dan zal de richting en het tempo worden bepaald door het antwoord op twee vragen:
Wie zullen we toegang geven tot de 'bubbel van apartheid' waarin we leven? En wat zijn we bereid te doen ter wille van de transitie naar een duurzame vorm van samenleven?

Welke religieuze bronnen steunen ons verlangen om opnieuw te worden geboren?

Datum       vrijdag 6 maart
tijd             13.30 - 17.30 uur
Locatie      Lutherse Kerk Breda (ingang Stadserf 3)
deelname  €10,-

aanmelden noodzakelijk - klik hier

Lees meer...

zes woensdagavonden

Inleider: dr. Egbert Rooze
(protestants theoloog en bijbelwetenschapper)


De valkuil van Bijbelse ethiek is dat je teksten van meer dan 2.000 jaar oud te makkelijk overzet in deze tijd. De context is daarom van ultiem belang, ook wat de Bergrede betreft. Het veralgemenen van bepaalde ethische houdingen is wellicht ook een valkuil: Is geweldloosheid altijd verdedigbaar vanuit de Bijbel? Of is deze Bijbel redelijk wendbaar in zijn benadering van ‘geweld’? De zaligsprekingen aan het begin van de Bergrede zullen ons zeker een leidraad zijn.

In een leerhuis van 6 woensdagavonden gaan we de Bergrede en haar ethiek bestormen. Ook de taal en theologie van Mattheüs gaan we de eerste keer nader bekijken.

Data:          5, 12 en 19 februari, 4, 11 en 25 maart 2020
Tijd:           20.00 – 22.15 uur
Locatie.     Lutherse Kerk - ingang stadserf 3 - vergaderzaal boven
Deelname €60

Aanmelden noodzakelijk: klik hier om aan te melden

Lees meer...
Kamerkoor Renasciate

muziek: Kamerkoor Renasciate
tekst: Franck Ploum

Meditatief concert in het teken van de veertigdagentijd. Kamerkoor Renasciate brengt onder leiding van Annemieke Meijdam werken van o.a. T.L. de Victoria en K. Jenkins ten gehore. Ook het Ubi Caritas van O. Gjeilo zal klinken. Franck Ploum omlijst de liederen en muziek met bezinnende teksten passend in de voorbereidingstijd voor Pasen.

Datum       zondag 22 maart
tijd             16.00 - 17.15 uur
Locatie      Lutherse Kerk Breda (ingang Stadserf 3)
Toegang    vrije gave

Aanmelden niet nodig - Loop binnen!
Lees meer...

Solovoorstelling Helmert Woudenberg

Acteur Helmert Woudenberg vertelt het verhaal van Mozes. Een verhaal over het Joodse volk, dat in Egypte het leven onmogelijk wordt gemaakt en op de vlucht slaat. 'Mozes' zet de door nood gedreven volksverhuizingen die vandaag de dag plaats vinden in het perspectief van dit bijbels verhaal. Een verhaal over rampspoed en ontberingen, maar ook over vrijheid, hoop en verandering.

Datum       zondag 29 maart
Tijd            10.30 uur
Locatie      Lutherse Kerk, Veemarktstraat 11
Deelname vrije gave

aanmelden niet nodig

Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780