Welkom bij Zinsverband

Traditie is niet het aanbidden van as,
maar het doorgeven van vuur.

Gustav Mahler

Zinsverband poogt antwoorden op zingevingsvragen, levensvragen, actuele gebeurtenissen en vraagstukken te formuleren vanuit de bijbelse traditie. Het Grote Verhaal van de bijbel wordt daarbij niet gelezen en benaderd vanuit institutionele of dogmatische kijk, maar vanuit haar ontstaanscontext met alle religieuze, politieke, economische, maatschappelijke en ethische componenten. Van daaruit kan het verhaal opnieuw klinken en betekenis krijgen.

De programmering van Zinsverband is onder te verdelen in vier pijlers: liturgie en pastoraat, leerhuis en verdieping, bezinning en schoonheid, bewustwording en engagement. Daarnaast zijn er kort- of langlopende projecten rond actuele thema's die worden geïnitieerd, of in samenwerking worden ontwikkeld.

Zinsverband is een initiatief van Stichting Ekklesia Breda en Bureau Mamre. Het voorziet in uitbreiding van (voor iedereen toegankelijke) liturgische momenten en pastoraat in Breda, en het voorziet voor West-Brabant in gemeenschapsvorming en verbinding rond leerhuizen, bezinningsactiviteiten, maatschappelijk engagement en wereldwijde solidariteit met de meest kwetsbare medemens.

Nieuws

Facebook | ANBI | Stichting Zinsverband, Stadserf 3 4811 XS Breda | KvK 63464780